ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Συστήμα Διαχείρισης της Ποιότητας που εφαρμόζει ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας EN  ISO 9001:2015 και της Υπουργικής Απόφασης Υ.Α. Αρ.8δ/Γ.Π. οικ./1348 (ΦΕΚ 32 16.01.2004).

Η αδιάκοπη προσπάθεια για την ικανοποίηση εφαρμοστέων απαιτήσεων και τη συνεχή βελτίωσή μας αποτελεί κύριο μέλημα του Συνεταιρισμού και φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

Παρακάτω θα βρείτε το Πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Tuv Austria και βεβαιώνει ότι ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας εφαρμόζει σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015 , καθώς και την  βεβαίωση από την DQS σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την ορθή πρακτική διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.Τίτλος Προεπισκόπηση Δημοσιεύτηκε Προβολές
Πιστοποιήση Tuv Austria ISO9001:2015
21.09.2018 15:34 (9195 προβολές)
Πιστοποιήση DQS σχετικά με την ορθή διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων
20.09.2018 15:34 (9278 προβολές)
Εμφάνιση 1 έως 2 από 2 (1 Σελ.)