ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 19/04/2022

Βέροια,   Τρίτη  19/4/2022

Αρ. Ανάκλησης ΣΦΗΠ: 15.2022Θέμα: Ανάκληση προϊόντος:DEXA-RHINA (0.028+0.1717)MG/DOSE FLX10ML

ΠΑΡΤΙΔΑ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ

C30351

04-2022

C35217

05-2022

C48782

07-2022

C50257

07-2022

C53110

07-2022

C55174

08-2022

C58440A

08-2022

C89721

01-2023

C89749

02-2023

 

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της εταιρείας  OPELLA HEALTHCARE GREECE , θυγατρική του ομίλου SANOFI, ανακαλούνται  οι παραπάνω παρτίδες του φαρμακευτικού σκευάσματος DEXA-RHINA (0.028+0.1717)MG/DOSE FLX10ML,  λόγω της παρατήρησης προσμίξεων στις αναφερόμενες παρτίδες μετά τους 18 μήνες ζωής και πιο κοντά προς την ημερομηνία λήξης τους.

  Κατόπιν αυτού παρακαλείστε να μας επιστρέψετε τα αποθέματα του παραπάνω προϊόντος  έως την Τετάρτη   27/4/2022 , ώστε να σταλούν πίσω στην εταιρεία εγκαίρως.

( Παρακαλούμε στο δελτίο αποστολής να υπάρχει ένδειξη “ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ” )
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα  τηλέφωνα 23310-77816 & 23310-77840 .

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

 

Με εκτίμηση

Για τον Σ.Φ.Η.Π.

Σαπίδης Νικόλαος

Υπ. Φαρμακοποιός