Έλεγχος του ΕΟΔΥ , στον Σ.Φ.Η.Π

  • Έλεγχος του ΕΟΔΥ ,  στον Σ.Φ.Η.Π


 Σήμερα 05/04/2021 στις εγκαταστάσεις του Σ.Φ.Η.Π.,  στα πλαίσια των δειγματοληπτικών ελέγχων του ΕΟΔΥ ,  

το προσωπικού του συνεταιρισμού υποβλήθηκε σε rapid test. Τα αποτελέσματα  για το σύνολο των ελέγχων  στους εργαζομένους ήταν αρνητικά.

Ο ΣΦΗΠ με αίσθημα ευθύνης και τηρώντας αυστηρά όλα τα πρωτοκολλά ασφάλειας , συνεχίζει να προσφέρει αδιάκοπτα τις υπηρεσίες του στα φαρμακεία.