ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΛΧΙΚΙΝΗΣ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΛΧΙΚΙΝΗΣ


Αγαπητοί συνεργάτες,

Παρακαλούμε όπως  μην διαθέτετε τα προϊόντα κολχικίνης χωρίς ιατρική συνταγή (η ιατρική συνταγή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ενδείξεις του φαρμάκου).

Ευχαριστούμε για την συνεργασία.