ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ TRULICITY & LADOSE (Ενημ.: 05.08.22)

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ TRULICITY & LADOSE (Ενημ.: 05.08.22)

Λόγω προβλημάτων στην παραγωγική διαδικασία παρουσιάστηκε καθυστέρηση παραλαβών στα προϊόντα: 

TRULICITY 1,5MG INJ.SOL BTX2PF.PEN 
TRULICITY INJ.SOL 0,75MG BTX2PF.PEN 
LADOSE DISP.TAB. 20MG/TAB BTx28

Την τρέχουσα εβδομάδα διαθέτουμε αναλογικά όλα μας τα αποθέματα.


Αναμένεται αποκατάσταση από τα τέλη Αυγούστου.

Αριθμοί πρωτοκόλλου γνωστοποίησης στον ΕΟΦ αντίστοιχα: 85670/01-08-2022, 85673/01-08-2022, 85678/01-08-2022.

 

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.