Αναφορά Ελλείψεων Novartis Pharmaceuticals- (Ενημ.: 04.08.2022)

  • Αναφορά Ελλείψεων Novartis Pharmaceuticals- (Ενημ.: 04.08.2022)

Παρακάτω παρατίθενται τα προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη λόγω καθυστερημένης παράδοσης και αποδέσμευσης από το εργοστάσιο παραγωγής.

Οι ημερομηνίες αποκατάστασης των ελλείψεων είναι εκτιμώμενες  και όχι δεσμευτικές και υπόκεινται σε μεταβολές . 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1701643

HYCAMTIN CAPS 0.25MG/CAP BTX10

05-Jan-22

23-Aug-22

1701642

HYCAMTIN CAPS 1MG/CAP BTX10

4-Jul-22

31-Aug-22

741605

IOPIDINE 0,5%(W/V) EYE DRO SOL FLX5ML

2-Jun-22

23-Aug-22

744109

ISOPTO CARPINE EYE DRO SOL 4% FLX15ML

29-Aug-22

26-Aug-22

758417

KESIMPTA LISY 20MG GLW 0.4ML (X) B0 R29

3-Aug-22

12-Aug-22

734266

MIFLONIDE HGCI 200MCG DUP (6X10) B0 GR

15-Jun-22

29-Aug-22

743693

TRAVATAN 40MCG/ML EYE DRO SOL FLX2.5ML

25-Jull-22

31-Aug-22

737436

TRILE SSP 60MG/ML GLB 250ML (X) GR_1

2-Aug-22

5-Sept-22

719502

VOLTAREN R FCT 75MG2X10 GR

14-Jul-22

31-Aug-22

740408

VOLTAREN RETARD FCT 100MG TRI (X10) GR_1

28-Aug-22

31-Aug-22

732190

VOLTAREN SUP 50MG PVC (2X5) GR

24-May-22

5-Aug-22

1701931

ZOFRON ZYDIS TAB 8MG ALU (X10) GR_1

28-Aug-22

13-Sept-22