Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σ.Φ.Η.Π. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει προκύψει από τις εκλογές της 27/06/2021 και αποτελείται από 8 Μέλη και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφασίζει για θέματα που αφορούν στην διοίκηση και τη στρατηγική, μέσα στα πλαίσια του νόμου,

του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

Η σύνθεση του είναι η κάτωθι:       Γοτουχίδης Χαράλαμπος,              Κουρκούτα Νικολέτα,             Ανεσίδης Νικόλαος,

                         Φαρμακοποιός, Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Φ.Η.Π.                          Φαρμακοποιός,Γ.Γραμματέας Δ.Σ. Σ.Φ.Η.Π.                Φαρμακοποιός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Σ.Φ.Η.Π.

                                              Τηλ: 23820-29030                                                               Τηλ: 23310-65931 Τηλ: 23310-66649                                                           Τηλ. : 23330-26701   Κυριακίδης Ευάγγελος,               Βογιατζής Προκόπιος,             Κατσιμήρης Ιωακέιμ

       Φαρμακοποιός, Ταμίας  Δ.Σ. Σ.Φ.Η.Π.                             Φαρμακοποιός Μέλος Δ.Σ. Σ.Φ.Η.Π.                   Φαρμακοποιός, Μέλος Δ.Σ. Σ.Φ.Η.Π.

Τηλ: 23820-83233                                                          23310-28536                                                           Τηλ: 23810-25510Νεδέλκου Αικατερίνη,                    Χατζηγεωργίου  Γεώργιος,           Τσούκας Αντώνιος

       Φαρμακοποιός, Μέλος Δ.Σ. Σ.Φ.Η.Π.                          Φαρμακοποιός,Μέλος Δ.Σ. Σ.Φ.Η.Π.                           Εκπρόσωπος εγαζομένων  Σ.Φ.Η.Π.

 Τηλ: 23310-65931                                                          Τηλ. :23310-63620                                                            Τηλ: 23310-77800