13.2017 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PLACOL 40 MGX30 TABS

                                                                                                                                                                                                 Σύμφωνα με επιστολή της εταιρείας Bennett ανακαλείται η παρτίδα 20617 του προϊόντος Placol 40 mgx30tabs

                                                                                                                                                                                              Η ανάκληση δεν αφορά ποιοτικό πρόβλημα αλλά πρόβλημα στο κουπόνι του σκευάσματος.

                                                                                                         Παρακαλούμε όπως σταματήσετε τη διάθεση των συγκεκριμένων παρτίδων του προϊόντος και επιστρέψετε στον Συνεταιρισμό

                                                                                                             άμεσα μέχρι (20/11/2017) τις ποσότητες που υπάρχουν στα φαρμακεία σας ώστε να σταλούν πίσω στην εταιρεία.

                                                                                                                                      (Παρακαλούμε στο δελτίο αποστολής να υπάρχει η ένδειξη ’’Ανάκληση’’).

                                                                                                                                                                   Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Επιστροφών στο τηλέφωνο 23310-77812.