Αναφορά Ελλείψεων Novartis Pharmaceuticals- (Ενημ.: 16.03.2023)

  • Αναφορά Ελλείψεων Novartis Pharmaceuticals- (Ενημ.: 16.03.2023)

Παρακάτω παρατίθενται τα προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη λόγω καθυστερημένης παράδοσης και αποδέσμευσης από το εργοστάσιο παραγωγής.

Οι ημερομηνίες αποκατάστασης των ελλείψεων είναι εκτιμώμενες  και όχι δεσμευτικές και υπόκεινται σε μεταβολές . 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1701642

HYCAMTIN CAPS 1MG/CAP BTX10

4-Jul-22

31-Mar-23

1702113

HYCAMTIN 0.25MG 10HGC HP BE

13-Jan-23

31-Mar-23

739415

DESFERAL LYVI 500MG GLW (X10) GR_3

10-Feb-23

27-Mar-23

716619

EXFORGE HCT FCT 160/25/5MG (2X14) R29

16-Feb-23

23-Mar-23

718544

EXFORGE FCT 160/10MG DUP (2X14) R29

10-Mar-23

22-Mar-23

745493

NEVANAC 3MG/ML EY.DR.SUS BTXLDPEX3ML

12-Jan-23

24-Mar-23

708475

SANDIMMUN LIAM 250MG/5ML(X10)U17\5

28-Feb-23

23-Mar-23

701130

VOLTAREN FAST 7X3 50MG

10-Mar-23

27-Mar-23

732190

VOLTAREN SUP 50MG PVC (2X5) GR

2-Feb-23

27-Mar-23