ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ZYPADHERA PD.S.IN.PR. 210MG/VIAL+1VIALx3ML SOL+ΣΕΤ ΧΟΡΗΓ.

Αγαπητές/οι συνάδελφοι και συνεργάτες

Σας ενημερώνουμε λόγω καθυστέρησης παραγωγής του ZYPADHERA PD.S.IN.PR. 210MG/VIAL+1VIALx3ML SOL+ΣΕΤ ΧΟΡΗΓ., θα διακοπεί προσωρινά και έως τέλος Σεπτεμβρίου η διακίνηση του και θα ενημερωθείτε εκ νέου.

Η προσωρινή αυτή διακοπή διακίνησης έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ (74873/02-08-2021).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση