ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Αγαπητοί μας πελάτες,

Σας ενημερώνουμε οτι τα βρεφικά γάλατα Friesland Campina που αναγράφονται παρακάτω επιστρέφονται το αργότερο 2 μήνες πριν τη λήξη τους ως καντόληκτα. Αντίστοιχα ης εταιρείας ΕΛΠΕΝ επιστρέφονται 3 μήνες πριν τη λήξη τους.

  • FRISOLAC ΜΕ ΛΗΞΗ 7ος/ 8ος του 2019

  • FRISMEL ΜΕ ΛΗΞΗ 7ος/ 8ος του 2019

  • FRISOGROW ΜΕ ΛΗΞΗ 7ος/ 8ος του 2019

  • Όλες οι βρεφικές κρέμες ΝΟΥΝΟΥ ΜΕ ΛΗΞΗ 7ος/ 8ος του 2019

  • RONTAMIL - Neomil ΜΕ ΛΗΞΗ 9ος/ 10ος/ 11ος/ 12ος του 2019

Οι επιστροφές θα πρέπει να έχουν ολοκλητωθεί μέχρι της 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ώστε και ο Συναιτερισμός να ανταποκριθει στις δικές του προθεσμίες.

Η παρούσα επιστολή θα αποστέλλεται κάθε δύο μήνες ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη επιστροφή των συγκεκριμένων προϊόντων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση
Τμήμα Επιστοφών Σ.Φ.Η.Π.
Τηλ. 2331077840