ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ Ozempic & Novofine (Ενημ.: 05.08.22)

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ Ozempic & Novofine (Ενημ.: 05.08.22)

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμα τα παρακάτω προϊόντα:

Ozempic 0,25

Ozempic 0,5

Novorapid penfil

Novofine 30X8

Αναμένεται αποκατάσταση από τα τέλη Αυγούστου.


Operations and Finance Department
Novo Nordisk Ltd.